About CegerKFT2017

This author has not yet filled in any details.
So far CegerKFT2017 has created 5 blog entries.

Greg Rosner: A fordítás megtérülése

2017-08-07T12:35:39+00:00

Greg Rosner: A fordítás megtérülése

„Nem minden, ami megszámolható, számít, és nem minden megszámolható, ami számít.” Albert Einstein

A fordításra költött forintjainkból mennyi fog majd megtérülni?  Miként számíthatjuk ki a fordítással kapcsolatos ráfordításaink megtérülését? Ez a kérdés fut végig mindegyik üzletember fejében, amikor azt mérlegeli, hogy érdemes-e lefordíttatnia a vállalat honlapját vagy marketing anyagait a nemzetközi piacok felé történő nyitás érdekében.

Amennyiben a válasz egy egyszerű matematikai művelettel nem határozható meg, az alábbi, összetettebb képlet segíthet a kérdés eldöntésében.

ROI  =  P (M x V ) / T² – F

Beruházás megtérülése (ROI) = Piaci nyitás célja (Piac Mérete x Vevői igény a termékre ) / Több piac esetén a piacok száma²  – Fordítás költsége

 

Ez a látványos kis képlet az Einstein-féle fizika valamint saját, több száz kis és nagyvállalattal való együttműködés során szerzett, sokéves szakmai tapasztalatom ötvözéséből született, egészen pontosan tegnap, ebéd közben, úgyhogy mellékesen a leves elfogyasztása közben egy szalvéta hátuljára firkáltam le.

A képletnek még át kell esnie a tudományos elbírálás szigorú procedúráján, azonban azt gondolom, akár még működhet is. A képlet megalkotásának körülményei bár vitathatók, azonban minden tényezőt tartalmaz, amellyel a fordítások megtérülése során számolni kell.

A definíciók:

P = Piaci nyitás célja – Miért fordíttatjuk le a szöveget? Itt általában három csoportról beszélhetünk:

1. Azok, akiknek ez kötelező – ezen csoport tagjai, amennyiben a fordítást nem készíttetik el teljes körűen, súlyos bírságokra számíthatnak a hatóságoktól (pl. klinikai teszt ismertetők, orvosi műszerek használati útmutatók, megfelelőségi nyilatkozatok esetében).

2. Azok, akiknek szüksége van a fordításra – az ezen csoportba tartozó vállalatok tagjai azért fordíttatnak, mert a vevők a termék mellett az azt kísérő kommunikációs anyagot is várják, és amennyiben a fordítás nem készül el időben, a bevétel sem érkezik be időben. Amennyiben a fordítás nem elérhető, a vevő a legközelebbi, általában helyben elérhető versenytárshoz fordul.

3. Azok, akik szeretnék a fordítást – ezek a vállalatok, szemben versenytársaikkal, perspektívát látnak a megcélzott régió fogyasztóinak körében a piaci részesedés növelésében és igyekeznek teljes lendülettel kiaknázni a lehetőségeket.

M = Piac mérete – A várható vevők, üzletfelek becsült száma.

V = Vevői igény a termékre –  A régióban a várható vevőkre jellemző profil kivonata, valamint pozitív válasz arra a kérdésre, hogy a helyi fogyasztóknak szükségük van vagy nincs a termékre, tudják-e használni? (Jeget árulunk az eszkimóknak?)

T = Több piac esetén a piacok száma – Itt egyszerűen azt kell megszámolnunk, hogy hány  régióba kívánunk belépni, ahol a régió alatt az ország és a nyelv együttesét értjük.

F = Fordítási költség – A fordítási szolgáltatások teljes költségét értjük alatta, amely általában a lefordíttatni kívánt szavak számának és a célpiacokon jellemző, egy szóra vonatkozó fordítási ár szorzatából adódik.

A végeredmény? A fordítás olcsó, a piaci részesedés elvesztése költséges. Gondoljuk végig, mi történik, ha nem készítjük el a fordítást, képzeljük el, ez milyen hatást vált ki. Vagy tekintsük meg, hogy mekkora bevételt hozhat, ha a helyi nyelven biztosítunk tájékoztatást, a termék a helyi nyelvű útmutatóval érkezik stb. Kimondhatjuk, hogy a nemzetközi szinten bonyolított értékesítés, üzletek költségeinek csak egy kis töredéke a fordítás, azonban  ez egy alapvető töredék. Önmagában nézve a költség elhanyagolhatónak tekinthető. Nemrég hallottam egy statisztikai érdekességet:  Fortune 2000 listán szereplő vállalatok tekintetében megállapították, hogy több pénzt költenek toalettpapírra, mint fordításra, és a lista számos vállalata a fordításra nem is épít be keretet a költségvetésébe, mivel olyan kis tételről van szó.

A ROI mutató vállalatról vállalatra eltérő lehet, attól függően, hogy milyen értékeket társítanak a fordításhoz. Azonban a legtöbb üzleti szituációban, amelyben az ügyfeleim mozogtak, a válasz egy fölényes „IGEN” volt, vagyis érdemes elkészíteni a fordítást, mivel ezzel piacok nyílnak meg és globális fogyasztókat  nyerhetünk meg.

Ezeket az összefüggéseket, eredményeket számszerűsítik a Localization Industry Standards Association (Lokalizációs Ipari Szabványügyi Szövetség) kutatásai, melyek átlagosan minden egyes, a fordításra fordított egy dollárra után 25 dollár bevételt mutattak ki.

Az eredeti cikk szerzője:Greg Rosner

Fordította: Mehlhoffer Péter

Greg Rosner: A fordítás megtérülése 2017-08-07T12:35:39+00:00

Translation Business Day 2017

2017-08-07T10:33:15+00:00

Idén is Translation Business Day!

Megkezdődött a regisztráció a Proford őszi konferenciájára, a Translation Business Day 2017-re: http://proford.hu/proford/hu/konferencia

A TBD 17 újdonsága, hogy két párhuzamos program fut majd: egy üzleti és egy technológiai, az utóbbit a Proford a Tekom Magyarországgal közösen szervezi. Az idei fő témáink: a magyar fordítói piac ma – a Proford átfogó piackutató felmérésének eredményei a fordítói piac kínálati oldaláról. Végre kiderül mekkora is tulajdonképp a magyar piac, kik a szereplők, hogy látják az üzletet, mit terveznek, hogyan tekintenek a jövőbe. Ismertetjük a Proford, a SZOFT és az MFTE közös javaslatát a hiteles fordítás és fordításhitelesítés szabályozásáról. Erről kerekasztalbeszélgetést is rendezünk a legfontosabb érintettek részvételével. A technológiai szekcióban az ügyféloldalt is meghallgathatjuk a jó fordításokról, a tartalomfejlesztésről, szövegfeldolgozásról, integrációs kérdésekről, automatizációról. Idén is lesz tudásbörze érdekes workshop-asztalokkal. A témák közt szerepel az EU-fordítás, a lektorálás, a gépi fordítás, a hatósági tolmácsolás, multimédia-lokalizáció, copywriting, transcreation, terminológia és még sokminden más.

Ilyesmikről foguk beszélgetni, és közben megmarad a hagyományos üzleti fókusz: networking lehetőségek, hosszú szünetek, 17 tudásbörze asztal a témák szakértőinek. A hivatalos konferenciaprogram állásbörzével ér véget, ahol kiállítóként megjelenhetnek a fordítóirodák és közvetlen ügyfelek is. Ez a programpont egyébként ingyenes, így rengeteg érdeklődő álláskeresőt és szabadúszó fordítót, tolmácsot várunk. Ezután még egy kis lounge networköléshez, azután este buli és tánc hajnalig.

A buli ezúttal ingyenes, tehát ha nem tudjátok elhozni minden kollégátokat a konferenciára, érdemes őket eset elhívni a táncra, ez is elég hatékony módja a csapatépítésnek.

Forrás:

Straub Kata – titkár – Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete – Proford

Translation Business Day 2017 2017-08-07T10:33:15+00:00

Fogalomtár

2017-07-25T10:08:54+00:00

 Általános fogalmak


Hiteles fordítás: Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat az eredeti dokumentummal összefűzik és pecséttel látják el, vagy az adott nyelven írt záradékot fűznek hozzá és azt aláírva, pecséttel hitelesítik.

Fordítóiroda: Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szövegszerkesztési, kiadvány-szerkesztési és archiválási munkákat is.

Fordító: Olyan, fordítási szolgáltatást nyújtó személy, aki rendelkezik az ehhez szükséges általános és szakirányú végzettséggel, illetve az adott szakterületen megfelelő fordítói kompetenciával.

Fordítási tevékenység:  Valamely szöveg forrásnyelvről célnyelvre történő írásbeli lefordítása.

Fordítás: írott szöveg átalakítása (a forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre) ugyanannak a jelentésnek a kifejezése érdekében.

Fordítási folyamat: A forrásnyelvi szöveg adaptálása, előzetes és utólagos szerkesztése, vagy lokalizálása egy olyan célnyelvi szöveg elkészítése érdekében, amely eleget tesz meghatározott céljának.

Aktív („A”) nyelv: A tolmács anyanyelve (vagy az anyanyelvvel szigorúan megegyező másik nyelv), amelyre a tolmács más nyelvekről fordít, szimultán, illetve konszekutív tolmácsolás formájában.

Aktív („B”) nyelv: Az a nyelv, amely a tolmácsnak nem anyanyelve, de azt tökéletesen beszéli, és amelyre egy vagy több más nyelvről fordít.

Passzív („C”) nyelv: Az(ok) a nyelv(ek), amelye(ke)t a tolmács tökéletesen megért, és amely(ek)ről az aktív nyelvre fordít.

Forrásnyelv: Az a nyelv, amelyen a fordítandó forrásnyelvi szöveget megalkották.

Forrásnyelvi szöveg: A lefordítandó szöveg.

Célnyelv: Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget le kell fordítani.

Célnyelvi szöveg: A fordítási tevékenység eredménye (a lefordított szöveg, vagyis maga a fordítás).

Lokalizáció: A forrásnyelvi dokumentáció adaptálása, figyelembe véve a végfelhasználói piac sajátosságait.

Szószedet-összeállítás: A forrásnyelvi szövegben található, a szakterület sajátos kifejezéseinek fordítását tartalmazó, lehetőleg a megrendelővel egyeztetett összeállítás, a következetes szóhasználat biztosítása érdekében.

Formai ellenőrzés: Egy fordítás „külalakjának” és a szöveg teljességének ellenőrzése.

Revízió: Az elütési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.

Lektorálás: A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

Nyomdakész fordítás: Szakmailag és nyelvileg lektorált fordítás, amelyet tördelés után korrektúráztak.

Kiegészítő szolgáltatások: Azok a szolgáltatások, amelyeket a fordítóiroda a fordítási tevékenységen felül nyújt. Ezen szolgáltatások közé tartozik például: a forrásszöveg előkészítése, az ellenőrzés (lektorálás), a kiadványszerkesztés, az előzetes és utólagos szerkesztés, a szószedet összeállítás, az archiválás, a minőségbiztosítás stb.

Fogalomtár 2017-07-25T10:08:54+00:00

A fordítóiroda

2017-07-25T10:09:25+00:00

A fordítóiroda egy, a modern, globalizált társadalomban elemi jelentőséggel bíró szolgáltatást, a fordítást, szervezett keretek között nyújtó cég. Szerepe, mely egyébként felbecsülhetetlen, röviden az, hogy ne vesszen el az emberiség a bibliai büntetésként rá szabott bábeli zűrzavarban, vagyis hogy biztosítja a különféle nyelvet beszélő országok, nemzetek, törzsek, járások közötti kommunikációt, illetve egy adott forrásanyagot más nyelvet beszélő emberek számára is elérhetővé tegyen. Nem apróság, gondoljunk csak arra, amikor kezünkbe veszünk egy külföldi szerző tollából származó könyvet, amikor akár felirattal, akár szinkronizáltan megnézünk egy hollywoodi sikerfilmet, amikor telefonunkat bekapcsolva magyarul jelennek meg a menüfeliratok, vagy egy külföldi cég honlapjára fellépve magyarul olvassuk a bemutatkozó szöveget, illetve külföldi gyártmányú háztartási készülékünkhöz magyarul olvassuk a használati útmutatót… És ez a pár példa a fordítóirodai feladatkör kizárólag magáncélú felhasználási területére vonatkozott, nem beszéltünk a vállalatok közötti üzleti jellegű kommunikációról, levelezésről, a céges dokumentációk, szerződések, tanúsítványok idegen nyelvre átültetéséről, a külföldi munkavállaláshoz szükséges munkaügyi és személyes papírok fordításáról, vagy az élőszavas fordításról, vagyis a tolmácsolás különféle válfajairól, valamint a fordítást kiegészítő, de a használhatóság szempontjából semmiképp sem mellékes tevékenységekről, a lektorálásról, a kiadványszerkesztésről. És arról sem esett szó, hogy sokszor nem elég pusztán a szöveg tartalmi lefordítása, szükség van a célnyelvi ország, környezet helyi kulturális, jogi, társadalmi szokásainak figyelembe vételére is (ez is része az ún. „lokalizációnak”). Persze minél szerteágazóbb egy feladatkör, minél sokrétűbb, annál nagyobb szükség van a szakosodásra, a specifikálódásra, illetve a működés szabványok és jogszabályok általi bekorlátozására. Létezik a fordításra, fordítóirodákra vonatkozó európai működési szabvány, létezik a szakfordítók képzésére és minősítésére szakosodott intézmények, illetve az ő tevékenységükre vonatkozó követelménytár, vizsgaleírás, léteznek a fordítóirodai feladatok követését segítő projektmenedzsment szoftverek, léteznek magát a fordítást támogató szoftverek, programok. Ezek közül a legtöbb önmagában külön iparággá, technológiává nőtte ki magát, például multinacionális nagyvállalatok foglalkoznak fordítástámogató szoftverek (CAT – Computer Aided Translation) fejlesztésével, forgalmazásával, az ezekkel kapcsolatos tréningek bonyolításával. Ezek a szoftverek átfogó, nagy terjedelmű munkák esetén segítenek a konzekvens szóhasználat megtartásában, visszatérő munkák esetén az ismétlődő kifejezések egységes alkalmazásában, de vannak, melyek kiegészítő modulok révén még a helyesírást is ellenőrzik. (Ha már a helyesírás szóba került: a „fordítóiroda” szót sajnos a magyar nyelvben sokan hibásan „fordító irodának” (vagyis külön) írják. Ez nagyon jól mérhető azon, hogy a Google keresőszoftverben hányan keresnek a „fordítóiroda”, és hányan a „fordító iroda” kifejezésre. Mondanom sem kell, többen keresnek az utóbbira.) Tehát a fordítóirodák felosztották maguk között a feladatokat, elindult egy átfogó szakosodás, melynek részeként kialakultak az általános, soknyelvű fordítóirodák, melyek európai nyelveken, illetve az angolszász területeken kívül pár Európán kívüli ország nyelvén vállalnak kisebb, főként üzleti és általános jellegű munkákat, és csak elvétve nagyobb terjedelmű, specifikus munkákat, illetve létrejöttek a szak-fordítóirodák, melyek csak egy-két nyelvpárban, adott szakterületen – pl. jogi vagy orvosi – belül végeznek fordítást. Utóbbi esetben általában az adott szakterületen végzettséget és gyakorlatot szerző személy – a példánál maradva egy ügyvéd vagy orvos – bővíti ki fordítási vagy lektorálási tevékenységét céges keretekig, míg az előbbi cégeket túlnyomórészt akár középszintű, átlagos idegen-nyelvismerettel bíró, de vállalkozó hajlamú személyek indítják el. Akárhogy is van, a fordítóirodák sorsa nem könnyű: ugyanúgy megvívják küzdelmüket, árharcaikat a munkákért, az ügyfelekért, a piaci részesedésért, mint bármely más magánszektorban működő vállalkozás, azonban az ő esetükben a beszállítói kör – a fordítók – kiépítése és kezelése is problémás, hiszen főként külsős, egyéni vállalkozói, szabadúszói jelleggel működő magánszemélyekről beszélünk, kiknek munkáját motiválni és kontrollálni olyan egyszerű, mint fél kézzel tapsolni. Egy fordítóirodai ügyintéző ugyanolyan nyugalommal kezeli a fordítók napi szintű panaszkodását, apró-cseprő magánjellegű problémáit, mint egy író kifogásait a kiadó szerkesztője, vagy egy festő művészi allűrjeit annak személyi titkára. Persze ez is hozzáállás és alkati kérdés, sokak számára nem jelent terhet, sőt kifejezetten élvezet más emberekkel foglalkozni, kapcsolatokat kiépíteni és ezeket ápolni, és persze a helyzetnek megvan az az előnye, hogy siker esetén az elismerés is kétirányú: a fordító is és az ügyfél is adhat pozitív visszajelzést. Az íróról jut eszembe: sokan így gondolják, mégis a műfordítások (versek, regények, egyéb szépirodalmi alkotások) ritkán képezik fordítóirodák feladatát. Általában a könyvkiadók saját szűk szakmai körükben adják ki a feladatot ismert műfordítóknak, akik sokszor saját anyanyelvükön mint szerzők is megjelennek az adott kiadó palettáján.

A fordítóiroda 2017-07-25T10:09:25+00:00

Műszaki fordítás problematikája

2017-07-18T13:16:24+00:00

Napjainkban a különféle iparágak egyik legfőbb jellegzetessége a specifikusság: az újabbnál-újabb szakterületekre egyre magasabb szintű szakértelem koncentrálódik. Ez a folyamat természetesen kihatással van az adott szakterületen használt terminológiára, évről-évre bővül és születik új szakzsargon. Sokszor találkozunk olyan műszaki szakkifejezésekkel, amelyek nyelvünkben korábban nem léteztek, ezeket “meg kell alkotnunk”, ami sokszor fejtörést jelent mérnök és fordító számára egyaránt. Kialakulhat azonos iparágon belül eltérő szóhasználat is, ami tovább növeli a műszaki fordítások komplexitását. Ezért manapság nélkülözhetetlen a hatékony együttműködés az ügyfél, a fordító, a lektor és a projektmenedzser között. Meggyőződésünk, hogy sikeres fordítást csak sikeres csapatmunkával lehet elérni (cégünk elnevezésében is különös jelentősége van a “Team” szónak). Az évek során ezt a filozófiát követve teljesítettünk több ezer műszaki fordítási megbízást az építőipar, a csomagolástechnika, az elektronika, a gumigyártás, a faipar, a kereskedelem, a szépségipar, az építészet, a műszeripar, a megújuló energiaforrások, a hulladékgazdálkodás és még számos más iparág területén.

Műszaki fordítás problematikája 2017-07-18T13:16:24+00:00