A fordítóiroda egy, a modern, globalizált társadalomban elemi jelentőséggel bíró szolgáltatást, a fordítást, szervezett keretek között nyújtó cég. Szerepe, mely egyébként felbecsülhetetlen, röviden az, hogy ne vesszen el az emberiség a bibliai büntetésként rá szabott bábeli zűrzavarban, vagyis hogy biztosítja a különféle nyelvet beszélő országok, nemzetek, törzsek, járások közötti kommunikációt, illetve egy adott forrásanyagot más nyelvet beszélő emberek számára is elérhetővé tegyen. Nem apróság, gondoljunk csak arra, amikor kezünkbe veszünk egy külföldi szerző tollából származó könyvet, amikor akár felirattal, akár szinkronizáltan megnézünk egy hollywoodi sikerfilmet, amikor telefonunkat bekapcsolva magyarul jelennek meg a menüfeliratok, vagy egy külföldi cég honlapjára fellépve magyarul olvassuk a bemutatkozó szöveget, illetve külföldi gyártmányú háztartási készülékünkhöz magyarul olvassuk a használati útmutatót… És ez a pár példa a fordítóirodai feladatkör kizárólag magáncélú felhasználási területére vonatkozott, nem beszéltünk a vállalatok közötti üzleti jellegű kommunikációról, levelezésről, a céges dokumentációk, szerződések, tanúsítványok idegen nyelvre átültetéséről, a külföldi munkavállaláshoz szükséges munkaügyi és személyes papírok fordításáról, vagy az élőszavas fordításról, vagyis a tolmácsolás különféle válfajairól, valamint a fordítást kiegészítő, de a használhatóság szempontjából semmiképp sem mellékes tevékenységekről, a lektorálásról, a kiadványszerkesztésről. És arról sem esett szó, hogy sokszor nem elég pusztán a szöveg tartalmi lefordítása, szükség van a célnyelvi ország, környezet helyi kulturális, jogi, társadalmi szokásainak figyelembe vételére is (ez is része az ún. „lokalizációnak”). Persze minél szerteágazóbb egy feladatkör, minél sokrétűbb, annál nagyobb szükség van a szakosodásra, a specifikálódásra, illetve a működés szabványok és jogszabályok általi bekorlátozására. Létezik a fordításra, fordítóirodákra vonatkozó európai működési szabvány, létezik a szakfordítók képzésére és minősítésére szakosodott intézmények, illetve az ő tevékenységükre vonatkozó követelménytár, vizsgaleírás, léteznek a fordítóirodai feladatok követését segítő projektmenedzsment szoftverek, léteznek magát a fordítást támogató szoftverek, programok. Ezek közül a legtöbb önmagában külön iparággá, technológiává nőtte ki magát, például multinacionális nagyvállalatok foglalkoznak fordítástámogató szoftverek (CAT – Computer Aided Translation) fejlesztésével, forgalmazásával, az ezekkel kapcsolatos tréningek bonyolításával. Ezek a szoftverek átfogó, nagy terjedelmű munkák esetén segítenek a konzekvens szóhasználat megtartásában, visszatérő munkák esetén az ismétlődő kifejezések egységes alkalmazásában, de vannak, melyek kiegészítő modulok révén még a helyesírást is ellenőrzik. (Ha már a helyesírás szóba került: a „fordítóiroda” szót sajnos a magyar nyelvben sokan hibásan „fordító irodának” (vagyis külön) írják. Ez nagyon jól mérhető azon, hogy a Google keresőszoftverben hányan keresnek a „fordítóiroda”, és hányan a „fordító iroda” kifejezésre. Mondanom sem kell, többen keresnek az utóbbira.) Tehát a fordítóirodák felosztották maguk között a feladatokat, elindult egy átfogó szakosodás, melynek részeként kialakultak az általános, soknyelvű fordítóirodák, melyek európai nyelveken, illetve az angolszász területeken kívül pár Európán kívüli ország nyelvén vállalnak kisebb, főként üzleti és általános jellegű munkákat, és csak elvétve nagyobb terjedelmű, specifikus munkákat, illetve létrejöttek a szak-fordítóirodák, melyek csak egy-két nyelvpárban, adott szakterületen – pl. jogi vagy orvosi – belül végeznek fordítást. Utóbbi esetben általában az adott szakterületen végzettséget és gyakorlatot szerző személy – a példánál maradva egy ügyvéd vagy orvos – bővíti ki fordítási vagy lektorálási tevékenységét céges keretekig, míg az előbbi cégeket túlnyomórészt akár középszintű, átlagos idegen-nyelvismerettel bíró, de vállalkozó hajlamú személyek indítják el. Akárhogy is van, a fordítóirodák sorsa nem könnyű: ugyanúgy megvívják küzdelmüket, árharcaikat a munkákért, az ügyfelekért, a piaci részesedésért, mint bármely más magánszektorban működő vállalkozás, azonban az ő esetükben a beszállítói kör – a fordítók – kiépítése és kezelése is problémás, hiszen főként külsős, egyéni vállalkozói, szabadúszói jelleggel működő magánszemélyekről beszélünk, kiknek munkáját motiválni és kontrollálni olyan egyszerű, mint fél kézzel tapsolni. Egy fordítóirodai ügyintéző ugyanolyan nyugalommal kezeli a fordítók napi szintű panaszkodását, apró-cseprő magánjellegű problémáit, mint egy író kifogásait a kiadó szerkesztője, vagy egy festő művészi allűrjeit annak személyi titkára. Persze ez is hozzáállás és alkati kérdés, sokak számára nem jelent terhet, sőt kifejezetten élvezet más emberekkel foglalkozni, kapcsolatokat kiépíteni és ezeket ápolni, és persze a helyzetnek megvan az az előnye, hogy siker esetén az elismerés is kétirányú: a fordító is és az ügyfél is adhat pozitív visszajelzést. Az íróról jut eszembe: sokan így gondolják, mégis a műfordítások (versek, regények, egyéb szépirodalmi alkotások) ritkán képezik fordítóirodák feladatát. Általában a könyvkiadók saját szűk szakmai körükben adják ki a feladatot ismert műfordítóknak, akik sokszor saját anyanyelvükön mint szerzők is megjelennek az adott kiadó palettáján.

2017-07-25T10:09:25+00:00